Technologie

Home - Nasza firma - Technologie
Najczęściej używane technologie do produkcji wyrobów
w KW Construction
Cięcie laserem

Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym czynniku tnącym, który w przypadku cięcia laserowego stanowi gorący promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości. W zależności od stosowanego urządzenia (przede wszystkim jego mocy) cięcie przeprowadza się na trzy sposoby: metodą spalania, stapiania lub sublimacji.

Technologia pozwala na cięcie bardzo twardych materiałów (np. stopy tytanu) o grubości do ok. 25 mm.

Cięcie wodą

Technologia cięcia zawiesiną ścierną używa strugi wody do przyspieszenia ziaren ścierniwa. Woda po przejściu przez dyszę wodną powoduje inżektorowe zasysanie ścierniwa do komory miksującej. Mieszanina wody i ścierniwa kierowana jest następnie do dyszy hydro-ściernej w celu jej uformowania i ustabilizowania. Powstająca w ten sposób struga posiada wystarczającą ilość energii aby przeciąć najtwardsze materiały. Prędkość takiej strugi, u wylotu z dyszy, przekracza 300m/s.

Technologia pozwala na cięcie bardzo twardych materiałów o grubości 150 mm i więcej.

Toczenie

Toczenie to rodzaj obróbki wiórowej stosowany najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Istnieje możliwość uzyskiwania metodą toczenia również innych kształtów niż obrotowe. Toczenie polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu, w celu uzyskania pożądanego kształtu i wymiarów. Podstawowymi ruchami są: ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia.

Obrabiarka, na której wykonuje się toczenie nazywa się tokarką.

Frezowanie

Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy zawsze wykonuje narzędzie, a ruch posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki, na której jest prowadzona obróbka) wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany.

Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie nazywa się frezarką.

Gięcie CNC blach

Gięcie CNC blach to rodzaj technologii obróbki materiałów polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego za pomocą prasy krawędziowej sterowanej numerycznie. Prasy krawędziowe przy zastosowaniu odpowiednich stempli i matryc pozwalają na wyginanie blach pod dowolnym kątem a także ich zagniatania czy karbowania. Sterowanie CNC gwarantuje znakomitą powtarzalność procesu.

Gięcie CNC rur

Gięcie CNC rur to rodzaj technologii obróbki polegający na trwałej zmianie krzywizn rury za pomocą giętarki sterowanej numerycznie. Giętarka przy zastosowaniu odpowiednich rolek gnących pozwala na wyginanie rur pod dowolnym kątem, a także ich walcowanie. Sterowanie CNC gwarantuje znakomitą powtarzalność procesu.

Spawanie TIG

Metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki. Oznaczona jest kodem 141. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą wykonaną z czystego wolframu lub wolframu uszlachetnionego tlenkami, takimi jak tlenek toru, tlenek cyrkonu, tlenek lantanu i innymi, a spawanym materiałem. W większości przypadków palnik TIG podłączany jest do bieguna ujemnego, a zacisk masy do bieguna dodatniego spawarki. Powoduje to wydzielanie się większej ilości ciepła w miejscu powstawania spoiny i mniejsze obciążenie elektrody wolframowej.

Anodowanie

Anodowanie to powierzchniowa obróbka metali polegająca na elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku o większej twardości i odporności na korozję niż warstwa powstająca w sposób naturalny. Anodowanie stosuje się głównie w stosunku do aluminium i jego stopów. Dodatki stopowe w stopach glinu pogarszają wygląd anodowanego przedmiotu, a przy ich dużej ilości mogą całkiem uniemożliwić przeprowadzenie procesu, dlatego też nie anoduje się stopów odlewniczych (seria 4000) opartych na krzemie.

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Cynkowanie ogniowe

Podczas cynkowania ogniowego elementy zanurzane są w płynnym cynku. Temperatura robocza kąpieli wynosi
440-460 °C. Podczas zanurzenia elementu na skutek wzajemnej dyfuzji płynnego cynku z powierzchnią stali dochodzi do wytworzenia się warstwy cynku. Zazwyczaj stal musi być zanurzona w cynku tylko przez kilka minut.

RODZAJE OFEROWANYCH SPOSOBÓW
WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI
Elektropolerowanie

Elektropolerowanie jest znakomitym sposobem na wygładzenie powierzchni i zabezpieczenie detalu przed korozją.

Polerowanie ręczne

Polerowanie ręczne jest finalną metodą obróbki elementu i ma na celu doprowadzenie powierzchni detalu do efektu “lustrzanego odbicia”.

Powierzchnia szlifowana

Oferujemy elementy wykończone jako szlifowane typu inox lub 3M™ Scotch-Brite™.

Malowane, anodowane
i cynkowane

Oferujemy elementy malowane, anodowane
i cynkowane zgodnie z technologią powyżej.

Detale surowe

Oferujemy też detale niepolerowane, obrobione
lub nieobrobione plastycznie.

Inne

Realizujemy też nietypowe projekty. Masz taki?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytanie !

KONTAKT

Zobacz inne usługi
Naszym klientom oferujemy też przygotowanie wizualizacji, rysunku poglądowego, dokumentacji wykonawczej czy samego elementu na podstawie szkicu, dostarczonego wzoru lub modelu 3D części.
Usługi CAD